Івано-Франківськ Вулиця Незалежності, 67
+380 342505646

Про компанію:

Розробка дозвільних документів екологічного спрямування. Екологічні заміри, пусконаладка та режимна наладка котлів. Монтаж, запуск в роботу і повірка лічильників тепла.

Екологічне проектування  
Екологічна експертиза: Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при попередньому визначенні місця розташування об'єкту (передпроектні рішення);Оцінка впливу на навколишнє середовище при введенні об'єкту в експлуатацію (в розрізі робочого проекту або без нього); 

Дозвіл на викиди  (викиди в атмосферу):Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;

Дозвіл на спецводокористування (скиди у водні об’єкти, користування водою з криниць, свердловин та поверхневих водойм):Розробка та оформлення документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування;Розробка проектів граничнодопустимих скидів у водні об’єкти;
Всі роботи виконуються «під ключ»: отримання необхідних довідок, супроводження документації та захист технічних рішень, оформлення дозволу в органах Міністерства охорони навколишнього природного середовища;

В сфері поводження з відходами (дозвіл на утворення та розміщення відходів):
Підготовка та оформлення документації для отримання дозволу і ліміту на утворення та розміщення відходів;
Проведення комплексу разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними (інвентаризація відходів);

Інвентаризація відходів:
Розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
Розробка звітів по інвентаризації джерел утворення відходів і відходів виробництва та споживання.

Послуги вимірювальної екологічної лабораторії:
Визначення якісного та кількісного вмісту забруднюючих речовин в організованих джерелах викидів та приземному шарі атмосфери;
Інструментальні, лабораторні та аналітичні методи вимірювань;
Контрольні заміри, арбітраж, визначення фактичних викидів від джерел забруднення для інвентаризації викидів та визначення ефективності роботи пилогазоочисного обладнання;
Вимірювання концентрацій (мг/м3), масового потоку (г/с), потужності викиду (кг/год) забруднюючих речовин;
швидкості (м/с) та об’єму (м3/с, м3/год) димових газів, температури, динамічного та статичного тисків пилогазоповітряної суміші та димових газів;Заміри у димових трубах, димоходах, вентиляційних, витяжних, аспіраційних системах, на виході з обладнання;Розробка паспортів пилогазоочисного обладнання, вентиляційних систем та каналів;перевірка ефективності роботи пилогазоочисних установок підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;

Консультації та сприяння природокористувачам в екологізації діяльності:
Розробка проектних пропозицій (PIN) та техніко-економічних обґрунтувань (PDD), а також участь у погодженні, детермінації та реєстрації проектів спільного впровадження енергозберігаючих заходів (Кіотський протокол);
Розробка технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин з стаціонарних джерел для різних галузей промисловості;
Підготовка техніко-економічних обґрунтувань заходів по скороченню викидів забруднюючих речовин та парникових газів;Оцінка відповідності екологічним, санітарним нормам технологічних рішень, обладнання, територій розміщення виробництв;
Провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об’єктів архітектури:проектування, комплектація, монтаж, наладка та експлуатація систем опалення з використанням блочних мінікотелень та водогрійних і парових котлів;виконання монтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних робіт пов'язаних з метрологічною повіркою;монтаж технологічного устаткування, котельних установок, об'єктів водопостачання, водозабірних та насосних  установок, об'єктів каналізації, магістральних котекторів, очисних споруд, систем опалювання, котелень, теплопунктів, приладів обліку енергоносіїв, засобів автоматики об’єктів.

Як нас знайти:Приватне підприємство «Гроно»76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 67, 2-ий поверх.Телефон (0342) 722520 , +380662177401 – відділ екології(0342) 505646 - бухгалтерія, факс+380962709295 – Андрій Степанович Левицький – директорe-mail – [email protected]Читати


Переглядів: 73
Дата добавлення: 08-01-2020
Добавив: Robot Home24

Залишити питання